ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  CÁC GIỐNG LÚA MỚI

  GIỐNG LÚA STN 1 (Thảo Nguyên 1) TGST: 90 NGÀY N.SUẤT RẤT CAO.

  ...

  GIỐNG LÚA STN-2 (Thảo Nguyên 2) TGST: 100 NGÀY GẠO THƠM, NGON.

  ...

  GIỐNG LÚA ST 5 (Sóc Trăng 5); TGST: 120 ngày; gạo DÀI, Thơm.

  ...

  GIỐNG LÚA OM 10636; TGST 90 NGÀY; N.SUẤT CAO,

  ...

  SẢN PHẨM
  THƯ VIỆN ẢNH
  TÌM KIẾM
  000587100

    Số người đang online : 3.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4