ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  GIỐNG LÚA OM 2517

  mau bao lua NC 2517 

   

   

  NGUỒN GỐC

  Giống lúa OM 2517 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai OM1325/OMCS94.
  Được công nhận giống theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 7 năm 2004.
  Thời gian sinh trưởng 85 - 90 ngày
  Chiều cao cây 90 - 100 cm
  Chiều dài hạt 7,30 mm
  Trọng lượng 1000 hạt 27 – 28 gram
  Phẩm chất gạo Gạo hạt dài, ít bạc bụng, cơm hơi cứng sau khi để nguội
  Sâu Bệnh Kháng với Rầy nâu, kháng vừa với bệnh Đạo ôn
  Năng suất 6 – 8 tấn/ha
  Đặc tính khác Cứng cây; chịu phèn và mặn khá; Khả năng đẻ nhánh khá
  TÌM KIẾM
  000000197

    Số người đang online : 9.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4