ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Giống lúa OM4900

  mau bao xn 4900

   

  NGUỒN GỐC

  Phát triển từ tổ hợp lai C53/Jasmine 85 (marker RG28).

  Được công nhận giống chính thức theo Quyết định số 198 QĐ/BNN-KHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT

  Thời gian sinh trưởng

  100-105 ngày

  Chiều cao cây

  105-110 cm

  Chiều dài hạt

  7,80 mm

  Trọng lượng 1000 hạt

  28,3 gram

  Phẩm chất gạo

  Gạo đẹp, cơm dẻo, thơm, tỷ lệ amylose 16,2%

  Sâu Bệnh

  Kháng vàng lùn, lùn xoắn lá, Hơi nhiễm Rầy nâu và bệnh Đạo ôn.

  Năng suất

  6 – 8 tấn/ha

  Đặc tính khác

  Cứng cây; chịu phèn và mặn khá; Khả năng đẻ nhánh khá

  TÌM KIẾM
  000000186

    Số người đang online : 4.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4