ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  GIỐNG LÚA OM 576 (Hầm trâu, trâu nằm)

  Ham trau 1 mau bao lua NC 576

   

   

  NGUỒN GỐC

  Giống lúa OM 576 – 18 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai Hunggary/IR 48.

  Được công nhận giống theo Quyết định số 46 NN-KHKT/QĐ, ngày 6 tháng 3 năm 1991

  Thời gian sinh trưởng

  105-105 ngày

  Chiều cao cây

  90-95 cm

  Chiều dài hạt

  6,77 mm

  Trọng lượng 1000 hạt

  23-24 gram

  Phẩm chất gạo

  Gạo hơi bạc bụng, cơm hơi cứng, tỷ lệ amylose 24%

  Sâu Bệnh

  Kháng trung bình Rầy nâu và bệnh Đạo ôn.

  Năng suất

  6 – 8 tấn/ha

  Đặc tính khác

  Cứng cây; chịu phèn và mặn khá; Khả năng đẻ nhánh mạnh,

  TÌM KIẾM
  000000206

    Số người đang online : 3.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4