ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  GIỐNG LÚA STN 1 (Thảo Nguyên 1)

  mau bao lua NC STN 11

   

  NGUỒN GỐC

  Do trại sản xuất lúa giống Thảo Nguyên chọn từ con lai của giống lúa BTE 1

  Thời gian sinh trưởng

  90-95 ngày

  Chiều cao cây

  90-95 cm

  Chiều dài hạt

  6,5 mm

  Trọng lượng 1000 hạt

  24,2 gram

  Phẩm chất gạo

  Gạo trắng đục; Hơi cứng cơm khi để nguội; tỷ lệ amylose 21,53%, tỷ lệ xay xát 69%

  Sâu Bệnh

  Kháng tốt bệnh Đạo ôn, kháng Rầy nâu khá.

  Năng suất

  7 – 9 tấn/ha

  Đặc tính khác

  Cứng cây; chịu phèn và mặn tốt; Khả năng đẻ nhánh mạnh

  TÌM KIẾM
  000000205

    Số người đang online : 4.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4