ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  GIỐNG LÚA STN 10 - THẢO NGUYÊN


   

   

  NGUỒN GỐC

  Giống lúa STN10 đ­ược chọn lọc từ năm 2009 của trại sản xuất lúa giống Thảo Nguyên

  Thời gian sinh trưởng

  90-95 ngày

  Chiều cao cây

  90-95 cm

  Chiều dài hạt

  6,80 mm

  Trọng lượng 1000 hạt

  24,1 gram

  Phẩm chất gạo

  Gạo trắng trong, ngon cơm, tỷ lệ amylose 14-18%

  Sâu Bệnh

  Kháng Rầy nâu, kháng bệnh Đạo ôn.

  Năng suất

  7 – 9 tấn/ha

  Đặc tính khác

  Cứng cây; chịu phèn và mặn khá; Khả năng đẻ nhánh mạnh, tỷ lệ hạt chắc cao.

  TÌM KIẾM
  000000226

    Số người đang online : 8.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4