ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp Nguyên chủng

  --------------------------------------------

  1. Đất làm giống: Chọn ruộng có độ phì khá, bằng phẳng, chủ động nước, sạch cỏ dại và sâu bệnh.
  2. Thời vụ: Tốt nhất bố trí 2 vụ/năm; Đông xuân và Hè thu
  3. Chuẩn bị hạt giống: 30 kg/ha. Hạt giống phải đạt theo tiêu chuẩn QCVN:01-54:2011/BNNPTNT.
  Dùng giống siêu nguyên chủng để sản xuất ra giống nguyên chủng
  4. Ngâm ủ hạt giống: Hạt giống được ngâm từ 24 giờ đến 36 giờ. Ủ từ 24 giờ đến 36 giờ.
  5. Kỹ thuật làm mạ: Làm mạ sân.
  Chọn nơi có ánh sáng và thoát nước tốt, làm nhà lưới tạm thời.
  Làm luống (rộng 1,2m, cao 10 cm), trãi tấm bạt lên mặt liếp, sau đó trét lên một lớp bùn mỏng; gieo từ 400- 500g mộng/m2, sau đó phủ lên 1 lớp mỏng mọng dừa hay mạt cưa. thường xuyên tưới nước và giữ ẩm, khoảng 5-10 ngày sau khi gieo, đem ra cấy.
  6. Kỹ thuật cấy và chăm sóc:
  Kỹ thuật cấy: cấy 1-2 tép, cấy cạn, thẳng hàng. Mật độ cấy: 15 cm x 15 cm;
  Đối với ruộng sản xuất hạt giống nguyên chủng cấy mật độ 35 cây/m2 ; Đối với ruộng sản xuất hạt giống xác nhận cấy mật độ 40 cây/m2 .
  Bón phân: Công thức bón cho 1ha: 1tấn hữu cơ, 100 kg N, 60 kg P2O5 và 60 kg K2O.
  Cách bón:
  Bón lót toàn bộ phân hữu cơ, lân trước khi bừa lần cuối, 30% đạm, 30% kali trước khi cấy.
  Thúc đợt 1: 40% đạm và 40% kali khi lúa bén rễ hồi xanh
  Thúc đợt 2: 30% đạm và 30% kali khi lúa phân hóa đòng  
  Chăm sóc cho ruộng lúa phát triển tốt, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.
  7. Khử lẫn: Khử lẫn trên nền mạ; trước trỗ, sau trỗ, và trước khi thu hoạch, nhổ bỏ những cây cao, những cây lúa khác so với quần thể như lúa cỏ, lúa von, lúa khác giống.
   8. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch:
  Những ruộng lúa giống bị bệnh không nên thu hoạch để làm giống. Vệ sinh các công cụ thu hoạch và sau thu hoạch cho sạch không còn lẫn tạp giống khác, kể cả bao bì đựng lúa giống.
  Làm khô nhanh sau thu hoạch đảm bảo ẩm độ hạt còn 13%. Sau đó làm sạch hạt giống, đóng bao theo quy cách và chất lượng đúng tiêu chuẩn.

  Trại sản xuất lúa giống THẢO NGUYÊN

  TÌM KIẾM
  000000207

    Số người đang online : 4.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4