ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Kỹ thuật phục tráng, sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng từ hạt giống trong sản xuất

  Vụ thứ nhất (Go):
  + Đánh giá và chọn cá thể tại ruộng: Dựa vào bản mô tả giống của Tác giả hoặc Cơ quan khảo nghiệm để chọn lọc các cá thể.
  Trình tự: Diện tích cấy 100m2 , chọn ít nhất 200 cây điển hình và cắm que theo dõi khi lúa bắt đầu đẻ nhánh. Loại bỏ cây có tính trạng không phù hợp, sinh trưởng kém hoặc bị sâu bệnh hại.
  Trước khi thu hoạch 1-2 ngày, đánh giá lần cuối và tiếp tục loại bỏ cây không đạt yêu cầu, cắt sát gốc những cây đạt yêu cầu và đeo thẻ thứ tự để đánh giá trong phòng.
  + Đánh giá và chọn cá thể trong phòng: Đo đếm các tính trạng số lượng của từng cá thể đã được chọn tại ruộng, tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.
  Cắt bông của các cá thể đạt yêu cầu, cho vào túi giấy, ghi mã số, phơi cả túi đến khô và bảo quản. Đồng thời, sử dụng làm vật liệu để gieo ở vụ tiếp theo.
  Vụ thứ hai (G1):
  + Gieo riêng hạt giống của các cá thể được chọn ở vụ thứ nhất và cấy mỗi dòng thành một ô. Trong một ô, số hàng nhiều hay ít tuỳ thuộc vào số lượng mạ. Vẽ sơ đồ ruộng giống và cắm thẻ đánh dấu ô.
  + Theo dõi từ cấy đến thu hoạch. Chỉ được khử bỏ cây khác giống do lẫn cơ giới trước khi cây đó tung phấn, không khử bỏ cây khác dạng.
  + Loại bỏ dòng có cây khác dạng, dòng sinh trưởng phát triển kém do nhiễm sâu bệnh hoặc do các nguyên nhân khác.
  + Trước thu hoạch 1- 2 ngày, đánh giá lần cuối các dòng được chọn và thu mỗi dòng 10 cây mẫu tại 2 điểm để đánh giá trong phòng, không lấy cây đầu hàng hoặc cây ở hàng biên. Loại bỏ các dòng có giá trị trung bình của bất cứ tính trạng nào nằm ngoài độ lệch chuẩn.
  + Thu hoạch, phơi khô làm sạch và tính năng suất cá thể của từng dòng. Tiếp tục loại bỏ dòng có năng suất thấp, gạo lật khác màu. Đối với lúa thơm thì loại bỏ các dòng không có mùi thơm.
  + Nếu số dòng đạt yêu cầu lớn hơn 85% tổng số dòng G1 thì hỗn hạt của các dòng này thành hạt siêu nguyên chủng. Sau khi hỗn, lấy mẫu gửi kiểm nghiệm, đóng bao và gắn tem nhãn theo qui định. Bảo quản cẩn thận để sản xuất hạt giống nguyên chủng ở vụ sau.
  + Nếu số dòng đạt yêu cầu nhỏ hơn 85% tổng số dòng G1 thì tiếp tục đánh giá và nhân các dòng được chọn ở vụ thứ ba ( G2).

  Nhân giống SNC - Lúa giống Thảo Nguyên

  TÌM KIẾM
  000000201

    Số người đang online : 12.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4