ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Giống lúa được bảo hộ năm 2013

  stn 2

   

  Theo quyết định 399/QĐ –TT-VPBH, ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới; các giống được bảo hộ như sau:

  Theo Cục Trồng trọt

  TT

  Số bằng

  Tên giống

  Tên loài

  Chủ bằng

  1

  32.VN.2013

  ST13

  Lúa

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  2

  33.VN.2013

  ST 5

  Lúa

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Sóc Trăng

  3

  34.VN.2013

  OM 8108

  Lúa

  Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

  4

  35.VN.2013

  MNR 4

  Lúa

  Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

  5

  36.VN.2013

  OM 10041

  Lúa

  Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

  6

  37.VN.2013

  MNR 3

  Lúa

  Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

  7

  38.VN.2013

  OM 5953

  Lúa

  Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

  8

  39.VN.2013

  OM 6677

  Lúa

  Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu

  Long

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo Cục Trồng trọt 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo Cục Trồng trọt

   

  TÌM KIẾM
  000000178

    Số người đang online : 10.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4