ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Nhiều giống lúa mới ở miền Trung - Tây Nguyên

  Từ năm 2011-2013, Trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng miền Trung thực hiện hoi thao - lúa giống Thảo Nguyênkhảo nghiệm 264 lượt giống lúa mới tại các điểm trong mạng lưới khảo nghiệm vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. Qua khảo nghiệm đánh giá, kết luận được một số giống được đánh giá triển vọng sau.

  I. Các giống đã được công nhận

  1. Giống PC6: Viện CLT-CTP chọn tạo. TGST vụ ĐX 100 - 105 ngày, vụ HT 90 - 95 ngày; năng suất 65- 70 tạ/ha, thâm canh đạt 75 - 80 tạ/ha; chất lượng gạo tốt, hạt gạo trong, cơm ngon dẻo, vị đậm có mùi thơm nhẹ; nhiễm nhẹ rầy nâu, ít nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn; chống đổ khá.

  2. Giống TBR45: Cty CP Giống cây trồng Thái Bình chọn tạo. TGST vụ ĐX 110 - 115 ngày, vụ HT 100 - 105 ngày. Năng suất trung bình 60 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 tạ/ha; ít nhiễm các loại sâu bệnh hại chính, chống đổ tốt.

  3. Giống VTNA2: Cty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức vào tháng 10/2011. TGST thuộc nhóm ngắn ngày, vụ ĐX từ 100 - 105 ngày; vụ HT từ 90 - 95 ngày. Đẻ nhánh khỏe, tập trung, bông to, nhiều hạt, có phẩm chất gạo tốt, cơm ngon, mềm dẻo, thơm đậm; năng suất trung bình đạt 60 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; Ít nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn và rầy nâu; cứng cây, chống đổ tốt; khả năng thích ứng rộng.

  4. Giống Nàng hoa 9: Cty TNHH Hạt giống Tân Nông chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận vào tháng 7/2011. TGST vụ ĐX 105 - 110 ngày; vụ HT 95 - 100 ngày; năng suất trung bình từ 55 - 65 tạ/ha; hạt gạo thon dài, cơm mềm, thơm ngon; ít nhiễm các loại sâu bệnh hại chính; chống đổ tốt.

  5. Giống Khang dân 28: Cty CP Công nghệ cao Hà Phát chọn tạo. TGST vụ ĐX 105 - 110 ngày; vụ HT 95 - 100 ngày; năng suất trung bình từ 60 - 65 tạ/ha; chất lượng gạo khá, cơm ngon; ít nhiễm các loại sâu bệnh hại chính; chống đổ khá.

  6. Giống Hoa ưu 108: Cty TNHH Đầu tư - phát triển Việt Hoa chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức được phép SX tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trung du, miền núi phía Bắc và miền Trung. TGST vụ ĐX 105 - 110 ngày, vụ HT 95 - 100 ngày. Cao cây 80 - 100 cm, đẻ nhánh khá, khóm gọn, thân đứng, khối lượng 1.000 hạt 23 - 24 gram. Chất lượng gạo khá; cơm mềm và ăn ngon hơn Khang dân 18. Năng suất trung bình 65 - 70 tạ/ha, thâm canh đạt 75 - 80 tạ/ha. Ít nhiễm rầy nâu, khô vằn, nhiễm nhẹ đạo ôn, chống đổ khá. Thích hợp gieo cấy vụ ĐX và HT tại các tỉnh miền Trung trên chân đất vàn, vàn cao, độ phì khá. Lượng giống gieo sạ 80 - 100 kg/ha.

  II. Các giống qua khảo nghiệm triển vọng

  1. Giống MT18cs: Trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng miền Trung chọn tạo. Giống đã đưa vào khảo nghiệm tại các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên từ vụ HT 2011, đã qua 4 vụ khảo nghiệm được đánh giá có triển vọng. TGST giống MT18cs thuộc nhóm cực ngắn ngày, ngắn hơn giống KD 18 từ 10 - 15 ngày, vụ ĐX từ 90 - 92 ngày; vụ HT từ 80 - 82 ngày; vụ mùa từ 80 - 82 ngày. Chiều cao cây trung bình 85 - 95 cm; khả năng đẻ nhánh khá, tỷ lệ lép thấp, dạng hạt trung bình, chất lượng cơm trung bình; năng suất đạt 60 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; ít nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn và rầy nâu; cứng cây chống đổ tốt; khả năng thích ứng rộng. Có thể sử dụng cho những vùng canh tác lúa khó khăn để né tránh mưa lũ và hạn hán.

  2. Giống LTH134: Trung tâm Nghiên cứu lúa thuần (Viện CLT-CTP) chọn tạo và đưa vào khảo nghiệm. Đã qua 3 vụ khảo nghiệm tại miền Trung - Tây Nguyên, được đánh giá có triển vọng. TGST thuộc nhóm ngắn ngày, vụ ĐX từ 100 - 105 ngày; vụ HT từ 90 - 95 ngày. Chiều cao câytrung bình 95 - 100 cm, dạng hình đẹp, rất cứng cây, đẻ nhánh tốt, bông to chùm, đóng hạt dầy, hạt gạo thon dài, tỉ lệ trắng trong cao, ít bạc bụng, cơm thơm, mềm, dẻo và ngon; năng suất trung bình vụ ĐX 65 - 75 tạ/ha, vụ HT 60 -70 tạ/ha; Ít nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn và rầy nâu; cứng cây, chống đổ tốt; khả năng thích ứng rộng.

  3. Giống ML54: Trung tâm Giống cây trồng Bình Thuận chọn tạo. Giống đã qua 2 vụ khảo nghiệm tại miền Trung - Tây Nguyên, được đánh giá có triển vọng. TGST thuộc nhóm ngắn ngày, vụ ĐX từ 105 - 110 ngày; vụ HT từ 90 - 95 ngày. Có dạng hình thấp cây, chiều cao cây trung bình 90 - 100 cm, đẻ nhánh tốt, độ thuần đồng ruộng cao, bông to, hạt gạo thon dài, tỉ lệ trắng trong khá, cơm ngon trung bình; năng suấttrung bình vụ ĐX 65 - 75 tạ/ha, vụ HT 60 - 70 tạ/ha; ít nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn và rầy nâu; cứng cây, chống đổ tốt; khả năng thích ứng rộng.

  4. Giống TBR225: Cty CP Giống cây trồng Thái Bình chọn tạo. Đã qua 1 vụ khảo nghiệm tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, được đánh giá có triển vọng. TGST thuộc nhóm trung ngày, vụ ĐX từ 110 - 115 ngày; chiều cao cây trung bình 90 - 100 cm, dạng hình đẹp, khóm gọn, gốc lá hẹp, lá đòng đứng, gạo trắng trong, hạt gạo trung bình, cơm mềm và ngon vừa, có vị đậm; năng suất trung bình đạt 60 - 70 tạ/ha; thâm canh tốt có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. TBR225 là giống lúa chịu thâm canh cao.

  THS TRẦN VĂN MẠNH

  Nguồn: Trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng miền Trung

  TÌM KIẾM
  000000161

    Số người đang online : 10.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4