ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

  lthac lua 1

  Ngày 21/02/2014, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014. Tham dự hội thảo có hơn 600 đại biểu, gồm các cán bộ kỹ thuật của Viện, Trường, Trung tâm giống, Trung tâm Khuyến Nông, các Công ty, Doanh nghiệp và nông dân sản xuất giỏi các tỉnh Nam bộ.

  Năm nay, việc đánh giá và bình chọn giống lúa có điểm mới so với các năm trước. Các giống/dòng lúa trồng khảo nghiệm để đại biểu quan sát và đánh giá chỉ mang mã số (không ghi tên giống). Điều này giúp cho việc bình chọn của đại biểu khách quan hơn, sau khi tổng hợp kết quả thì mới gắn tên giống vào. Các đại biểu bình chọn từ 56 giống lúa thuộc các bộ khảo nghiệm A0 , A1, bộ khó khăn, bộ đặc sản,

  Kết quả bình chọn có 9 giống triển vọng nhất như: OM 121, OM 36, OM 20, OM 10424, OM 6976, OM 9586, OM 9918 và OM 4900.
     

   

  TÌM KIẾM
  000000222

    Số người đang online : 10.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4