ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Lịch theo dõi, chăm sóc lúa ST 5

  Lịch theo dõi bón phân, chăm sóc, phòng bệnh cho lúa Sóc Trăng 5 (ST 5),có thời gian sinh trưởng 120 ngày.

  TGST

  (ngày)

  Công việc

   

  Làm đất kỹ trước khi sạ

  1

  Sạ lúa sạ thưa (15 kg/1000 m2

  8

  Bón phân Lần 1: 5 kg DAP + 5 kg Ure

  14

  Kiễm tra sâu bệnh

  18

  Dặm lúa

  21

  Bón phân Lần 2: 10 Kg (20-20-15)+5 kg Ure

  26

  Phun ngừa bệnh (Tilt)

  29

  Kiểm tra sâu bệnh

  34

  Bón phân Lần 3: 10 Kg (20-20-15)

  40

  Phun ngừa bệnh (flash)

  55

  Lúa bắt đầu làm đòng

  60

  Bón phân Lần 4: 15 Kg (16-16-8)

  65

  Phun ngừa bệnh (NATIVO)

  77

  Muốn cho lúa trổ tập trung và trổ thoát cổ bông có thể bón thêm 5 kg urê

  95

  Phun ngừa đạo ôn cổ bông lúa bắt đầu trổ bông

  120

  Thu hoạch lúa

  Một số lưu ý quan trọng                                             
  Tùy theo điều kiện đất đai, có thể tăng hoặc giảm lượng phân bón cho phù hợp.

  Trước khi bón phân lần sau, nếu thấy lúa còn xanh, có thể giảm 5 kg phân cho lần bón đó.

  Nên sử dụng hạt giống cấp xác nhận 1 hoặc cấp Nguyên chủng. 

  --------------------------------------------------------------------------              

  TÌM KIẾM
  000000190

    Số người đang online : 6.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4