ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Các giống lúa được bảo hộ năm 2013

  Theo quyết định 399/QĐ –TT-VPBH, ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới; Các giống lúa được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới năm 2013 sau đây:

   
  TT Số bằng Tên giống Tên loài Chủ bằng Tác giả giống
  1 32.VN.2013 ST13 Lúa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Hồ Quang Cua và đống tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
  2 33.VN.2013 ST 5 Lúa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Hồ Quang Cua và đống tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
  3 34.VN.2013 OM 8108 Lúa Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu
  4 35.VN.2013 MNR 4 Lúa Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu
  5 36.VN.2013 OM 10041 Lúa Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thúy Kiều Tiên
  6 37.VN.2013 MNR 3 Lúa Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu
  7 38.VN.2013 OM 5953 Lúa Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu, Bùi Thị Dương Khuyều
  8 39.VN.2013 OM 6677 Lúa Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu

  Theo Cục Trồng trọt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo Cục Trồng trọt

  TÌM KIẾM
  000000199

    Số người đang online : 11.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4