ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG LÚA
 • Giống lúa STN 1
 • Giống lúa STN 10
 • Giống lúa OM 4900
 • Giống lúa OM 6976
 • Giống lúa OM 7347
 • Giống lúa OM 5451
 • Giống lúa OM 576
 • Giống lúa OM 6162
 • Giống lúa STN-2
 • Giống lúa ST 5
 • Giống lúa OM 4218
 • Giống lúa OM 2517
 • Giống lúa IR 50404
 • GIỐNG LÚA OM 10636
 • GIỐNG LÚA KHÁC
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  

   

  Thao Nguyen 1

   mau bao lua NC1

   

   

  Tổ chức xây dựng làng lúa thơm

  Đó là một trong những nội dung quan trọng của Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015, nhằm khuyến khích cán bộ địa phương và cán bộ kỹ thuật trong việc tổ chức thực hiện, điều hành, vận động nhân dân sản xuất lúa thơm đạt diện tích và hiệu quả cao; cũng như khuyến khích nông dân sản xuất đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả đối với các giống lúa thơm.

  Với quy mô cánh đồng mẫu lúa thơm ST5, xã Viên Bình (Trần Đề) nhiều khả năng có làng lúa thơm đầu tiên của tỉnh - ảnh Xuân Trường.


  Mục tiêu xa hơn của việc xây dựng làng lúa thơm là xây dựng niềm tự hào chung cho địa phương, để qua đó, thúc đẩy cuộc vận động phát triển lúa đặc sản cho địa phương mình.
  Theo dự kiến, ban điều hành đề án sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát chọn từ 1-2 làng có phong trào sản xuất lúa thơm đạt diện tích, đạt các tiêu chí và hiệu quả cao nhất; đồng thời tổ chức bình chọn công nhận, khen thưởng làng tiêu biểu cho cả tỉnh mỗi năm.


  -HgN

  TÌM KIẾM
  000000177

    Số người đang online : 9.

  Giống mới chọn tạo

  STN 2 (THẢO NGUYÊN 2)

  STN 2
  STN 3 (THẢO NGUYÊN 3)

  STN 4